Rahastot

Liitolla on useita rahastoja, joilla tuetaan eri tavoin suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja suomen kielellä kirjoittavia kirjailijoita.

 

Liitolla on hallinnassaan kaksi sidottua rahastoa: Tukirahasto ja Apuraha-ja palkintorahasto. Rahastot ovat syntyneet erilaisista lahjoituksista sekä testamenteista vuosikymmenten kuluessa ja niiden käyttöä määrittelevät testamentit ja lahjakirjojen ehdot sekä rahastojen omat käyttösäännöt, joista päättää liiton vuosikokous.

Rahastoilla on omat erityispiirteensä ja käyttötarkoituksensa. Tukirahastoa käytetään kirjailijoiden työtä, hyvinvointia ja asemaa edistäviin tarkoituksiin. Rahastosta maksetaan liiton hautausavustus ja huoltoavustus. Lisäksi rahasto ylläpitää kirjailijakoteja ja virkistyskohteita ja sieltä maksetaan myös jäsentapahtumien menoja. Rahastoa voidaan käyttää myös kirjailijoiden työtä ja asemaa tukeviin muihin tarkoituksiin. Rahastojen sijoitustoimintaa hoitaa liiton taloustoimikunta, jonka liiton johtokunta vuosittain nimittää.

Apuraha-ja palkintorahastoa käytetään jäsenten työn rahoittamiseen ja sieltä jaetaan palkintoja. Apuraha-ja palkintorahasto sisältää seuraavat nimikkorahastot:

 • Aino Kallaksen muistorahasto
 • Aleksis Kiven rahasto
 • Anna-Maija Raittilan rahasto
 • Arvi A. Karisto Oy:n palkintorahasto
 • Arvid Järnefeltin rahasto
 • Eeva-Liisa Mannerin rahasto
 • Eino Leino rahasto
 • Eino Leinon vanhempien rahasto
 • F.O Liliuksen testamenttirahasto
 • Häkli, Lallukka ja Kumppaneiden rahasto
 • Iivo Härkösen muistorahasto
 • J.H. Erkon muistorahasto
 • Kalle Kajanderin Testamenttirahasto
 • Kirjallisen Työn rahasto
 • Kustannus Oy Otavan rahasto
 • Larin-Kyöstin rahasto
 • Otto Mannisen rahasto
 • Rafael Ahlströmin korkovarojen rahasto
 • Suomalaisen Kirjakaupan matka-apurahasto
 • Werner Söderström Osakeyhtiön rahasto
 • Werner Söderströmin rahasto

 

Larin-Kyöstin rahasto

Kirjailija Larin-Kyöstin (1873-1948) tekijänoikeudet ovat testamentin nojalla Kirjailijaliitolla. Rahastoon ohjautuvat Larin-Kyöstin tekijänoikeustulot.

larin-kyösti

Larin-Kyösti (1873-1948) Kuva: SKS KIA

Eeva-Liisa Mannerin rahasto

Runoilija Eeva-Liisa Mannerin (1921-1995) nimikkorahastosta jaetaan palkintoja sekä annetaan apurahoja nuorille runoilijoille. Eeva-Liisa Mannerin tekijänoikeustulot ohjautuvat tähän nimikkorahastoon, ja rahaston tuotoilla ylläpidetään myös Eeva-Liisa Mannerin hautaa Kalevankankaan hautausmaalla Tampereella.

Eeva-Liisa Manner (1921-1995) Kuva: SKS KIA

Eeva-Liisa Manner (1921-1995)
Kuva: SKS KIA

 

Anna-Maija Raittilan rahasto

Kirjailija Anna-Maija Raittilan (1928-2012) nimikkorahastosta jaetaan apurahoja runoilijoille ja lyriikan kääntäjille. Anna-Maija Raittilan tekijänoikeustulot ohjautuvat tähän rahastoon.

anna-maija-raittila

Anna-Maija Raittila. Kuva: Kirjapaja / Seppo J. J. Sirkka