Työkyky, terveys ja kuntoutus

Kirjailijat kuuluvat lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Liitto järjestää jäsenilleen työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

 

Kirjailijan työhön liittyy erityispiirteitä, jotka tekevät siitä henkisesti ja ruumiillisesti kuormittavaa. Lomien ja työaikojen puuttuessa työ kulkee aina mukana, taloudellinen epävarmuus ja jatkuva altistuminen julkiselle kritiikille ovat vapaan, luovan työn kääntöpuolia. Pitkät istumarupeamat rasittavat tuki- ja liikuntaelimiä. Kirjailija kantaa itse vastuun myös työhyvinvoinnistaan ja -terveydestään.

 

Ammatillinen kuntoutus

Kirjailijat kuuluvat lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Kirjailijaliitto järjestää jäsenilleen ammatillista KIILA-kuntoutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa työkykyä ja jaksamista. Kuntoutus kannattaa aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Kuntoutuksen sisältö räätälöidään huomioiden kirjailijan ammatin erityispiirteet.  Kirjailijaliitto hakee Kelalta uusia kuntoutuskursseja jäsenistön tarpeitten mukaan. Vuosina 2017-2018 kirjailijoiden kuntoutus on järjestetty Kruunupuistossa, Punkaharjulla.

Kela tarjoaa myös yksilökuntoutusta esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten vaivoista kärsiville. Kuntoutukseen haetaan lääkärin kirjoittaman B-lausunnon perusteella, ja Kela valitsee kuntoutujat. Kuntoutus on siihen valituille ilmaista. Lisätietoja saa Kirjailijaliiton suunnittelijalta.

 

Näin haet kuntoutukseen

Katso tiedot ajankohtaisista kuntoutuskursseista jäsenkirjeistä tai kysy liiton suunnittelijalta. Kuntoutukseen haetaan Kelan kautta. Hakemukseen tarvitaan:

  • Kelan hakemuslomakkeet KU 102, KU 108 ja KU 109. Lomakkeet voi tulostaa Kelan verkkosivuilta
  • Lääkärin kirjoittama B-lausunto
  • Lisäksi hakijat voivat pyytää Kirjailijaliitolta lausunnon kirjailijan työstä

Hakuaika

Varsinaista hakuaikaa ei ole, mutta hakemusten käsittely Kelassa kestää. Siksi hakemuksen tulisi olla Kelassa noin kaksi kuukautta ennen kuntoutuksen alkua.

 

Kuka voi hakea?

  • suomen- ja ruotsinkieliset kaunokirjailijat (kurssin kieli on suomi)
  • ne, joilla on lähivuosina työkyvyttömyyden uhka
  • ne, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi

Nämä lain määritelmät tarkoittavat sitä, että kuntoutukseen päästäkseen hakijalla täytyy olla sellainen lääkärin toteama seikka, joka heikentää työkykyä. Se voi olla fyysinen tai psyykkinen sairaus tai työkyvyn uhka.

 

Kuntoutuksen ikärajoista

Oikeus kuntoutukseen perustuu työeläkelakiin. Eläkelaeissa on ikäraja, jota vanhempia Kela ei kuntouta. Kirjailija on oman työn tekijä eikä työeläkelaki koske häntä. Kirjailijaliitto on käynyt keskusteluja Kelan kanssa asiasta. Liitto kannustaa eläkeiän ylittäneitä, aktiivisesti julkaisevia ja työskenteleviä kirjailijoita hakemaan kuntoutukseen. Kuntoutuksen tarve on hyvin perusteltavissa sillä, että kirjailija työskentelee aktiivisesti iästään riippumatta, ja häntä kannattaa siksi kuntouttaa. Hakea siis voi, valintapäätökset tekee Kela.

 

Luottamuksellisuus

Voit kääntyä kuntoutukseen liittyvissä asioissa halutessasi luottamuksellisesti Kirjailijaliiton puoleen. Liitto ei kerää tietoa hakijoista. Kuntoutukseen voi hakea myös olematta yhteydessä Kirjailijaliittoon.

 

Työterveydenhuolto

Koska kirjailijatyötä ei tehdä työsuhteessa, kirjailijalla ei ole palkansaajan tavoin lakisääteistä työnantajan järjestämää työterveyshuoltoa. Kirjailijan ammatissa omasta työkyvystä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Kirjailija voi käydä itsenäisesti terveyskeskuksessa tai yksityislääkärissä määräaikaistarkastuksissa. Kela korvaa kustannuksia niille, joilla on yrittäjäeläkevakuutus. Korvaamisen ehtona on työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa tehty sopimus ja toimintasuunnitelma. Lue lisää: Kela – yrittäjän työterveyshuolto

 

Lisää aiheesta:

Kela, KIILA-kuntoutus

Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti