Uud

Uudelle jäsenelle

Uudelle jäsenelle

Tälle sivulle olemme koostaneet keskeisimmät asiat tietopaketiksi uusille jäsenille.

 

 

Tervetuloa Suomen Kirjailijaliiton jäseneksi!

Olet maksanut jäsenmaksun ja jäsenyytesi Suomen Kirjailijaliitossa on astunut voimaan. Lämpimästi tervetuloa! Olemme koonneet tähän keskeisiä asioita, jotka uuden jäsenen on hyvä tietää sekä Kirjailijaliiton palveluista että kirjailijan ammatin harjoittamisesta.

 

Tärkeää huomioitavaa ja palautettavaa!

Alla luetellut asiat kannattaa huomioida ja niitä koskevat sopimukset solmia mahdollisimman pian, ellet ole sitä jo tehnyt. Useimmat voi hoitaa kätevimmin verkossa, mutta tarvittaessa voit käyttää myös paperilomakkeita ja pyytää niitä liiton toimistolta. Paperilomakkeet voit palauttaa Kirjailijaliittoon.

  1. KIRJAILIJALIITON LOMAKE TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA
    • täytä ja lähetä Yhteystietojen muutos- ja luovutuslomake Jäsenten lomakkeet -sivulla
    • tai pyydä lomake Kirjailijaliiton toimistosta ja palauta se postitse
  1. KOPIOSTO-VALTAKIRJA
  1. KOPIOSTON TEKIJÄNOIKEUSSOPIMUS
  1. SANASTO-SOPIMUS
  1. REKISTERÖITYMINEN LAINAUSKORVAUSJÄRJESTELMÄÄN

 

Kirjailijoiden liitto

Kirjailijoiden valta­kun­nal­li­­­sel­la järjestöllä on pitkät perinteet. Liitto perustettiin kirjailijoiden yhdys­si­teek­si vuonna 1897, ja sen tar­koitus on edelleen sama kuin yli sata vuotta sitten: toimia kir­jai­lijantyön ai­neel­listen ja henkisten edellytysten kehittämiseksi sekä suomenkielisen kirjallisuuden edis­tä­mi­sek­si. Liitossa on noin 750 jäsentä.

 

Hallinto

Kirjailijaliiton asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Johtokunnan lisäksi Kirjailijaliitolla on kuusijäseninen kirjallinen lautakunta, joka päättää liiton apurahoista ja palkinnoista. Sään­­tömääräisiä kokouksia on kaksi; kevätkokous ja syyskokous, joka on vaalikokous. Kokouskutsut lähetetään jäsenille jäsenkirjeen mukana.

 

Jäsenpalvelut

Neuvonta

Toimiston henkilökunta palvelee jäseniä kirjailijan työn arkeen liittyvissä asioissa. Lakimies neuvoo kus­­tan­nus­­sopimuksiin, tekijänoikeuteen, palkkioihin ja verotukseen liittyvissä asioissa sekä sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Apurahat, palkinnot ja avustukset

Kirjailijaliiton myöntää jäsenilleen apurahoja, palkintoja ja avustuksia. Tiedotamme jäsenkirjeissämme ja verkkosivuillamme myös muista kirjailijoille jaettavista apurahoista.

 

Työtilat, virkistyskohteet, kirjailijakodit

Liitto tarjoaa jäsentensä käyttöön työtiloja kotimaassa, residenssejä päätoimiseen kirjalliseen työskentelyyn ulkomailla ja lomamökkejä virkistymiseen. Kirjailijaliiton verkkosivuilta löytyy kattava listaus myös muiden tahojen ylläpitämistä kirjailijaresidensseistä.

Liitolla on myös viisi kirjailijakotia pidempiaikaista asumista varten.

 

Tiedotus

Kirjailijaliiton jäsenkirje ilmestyy vuoden 2018 alusta lähtien 11 kertaa vuodessa. Jäsenkirjeistä saat tietoa kirjailijan kannalta tärkeistä asioista.

Kir­jai­li­ja-lehti il­mestyy neljä kertaa vuodessa, ja se postitetaan jäsenetuna kaikille jäsenille.

Jäsensivuilla on materiaalia, joka on tarkoitettu ainoastaan Kirjailijaliiton jäsenille, kuten jäsenkirjeitä, residenssiesitteitä, tutkimustuloksia, toimintakertomuksia ja -suunnitelmia ym. kirjailijan työhön liittyvää tietoa.

 

Jäsenluettelo ja yhteystietojen luovutus

Kirjailijaliitto palvelee jäseniään ja koko kirjallista kenttää kokoamalla vuosittain painetun luettelon jäsenistä yhteystietoineen. Jäsenluettelo lähetetään alkuvuodesta kaikille liiton jäsenille sekä keskeisille kirjallisuuden ja kirjailijoiden kanssa työskenteleville toimijoille, kuten FILI:lle, kustantamoille, kirjallisuus- ja kulttuuritoimittajille sekä tekijänoikeusjärjestöille. Jäsenluettelo löytyy myös Kirjailijaliiton jäsensivuilta.

Jäsenluetteloon merkitään tietoja sen mukaisesti, onko jäsen sallinut vai kieltänyt yhteystietojensa luovuttamisen.

Lupaa tarvitaan myös esimerkiksi silloin, kun jokin taho tiedustelee toimistolta jäsenen yhteystietoja halutessaan tilittää kirjailijalle kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, pyytääkseen lupaa tekstien käyttöön tai etsiessään esiintyjiä kirjallisuustapahtumiin.

Pyydämme, että ilmoitat suostumuksesi yhteystietojesi luovuttamiseen lomakkeella, joka löytyy Jäsenten lomakkeet -sivulta.

Yhteystietosi ja jäsenluettelomme eivät ole suostumuksen antamisen jälkeenkään julkista, kaikkien saatavissa olevaa tietoa.

Muistathan aina ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi liitolle!

 

Jäsenkortti

Jäsenkortti lähetetään uusille jäsenille erikseen. Se on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja uusitaan automaattisesti kortin voimassaoloajan umpeutuessa. Kirjailijaliiton jäsenkorttia näyttämällä saa monia rahanarvoisia etuja, joita on lueteltu Jäsenedut-sivulla.

 

Koulutus ja tapahtumat

Jäsentilaisuuksia järjestetään pitkin vuotta tarpeen mukaan. Tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä. Liitto järjestää vuosittain myös Uusien jäsenten päivän, jossa tutustutaan Kirjailijaliiton toimintaan ja tehtäviin sekä perehdytään kirjailijantyön ammatillisiin kysymyksiin.

Voit ehdottaa jäsentapahtumien aiheita suoraan liiton toimistolle.

 

Kirjailijan sopimukset

Kustannussopimus

Liiton lakimies neuvoo sopimusasioissa ja kustannussopimukset kannattaa antaa hänelle kommentoitavaksi.

Liiton suosittelema vähimmäistekijänpalkkioprosentti on 21 % kustantajan saamasta arvonlisäverottomasta nettohinnasta, mutta korkeammat palkkioprosentit ovat tavallisia. Palkkioprosentista pitää neuvotella. Verkkosivuiltamme löytyy lista asioista, joihin kustannussopimuksen sisällössä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

 

Elokuvasopimukset

Elokuva-alan sopimuskäytännöt ovat kirjavia. Elokuvasopimus on kirjailijan kannalta taloudellisesti merkittävä. Kaikkiin elokuviin liittyviin sopimusasioihin saa apua Kirjailijaliitosta.

 

Yleisradiosopimukset

Liitto on mukana Freelance-ohjelmatyötä koskevassa sopimuksessa (Yhtyneet-sopimus). Kirjailijat ovat sopimuksen nojalla oikeutettuja palkkioon esiintyessään YLE:n tv- ja radio-ohjelmissa. Poikkeuksena on esiintyminen, jonka aiheena on kirjailijan uusin teos. Lisätietoja sopimuksesta saa liiton toimistolta sekä liiton verkkosivuilta.

 

Sanasto-sopimus

Sanasto on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Kirjailijaliiton jäsenen kannattaa solmia sopimus Sanaston kanssa. Sanasto-sopimuksen solmineet kirjailijat saavat korvauksen teostensa käytöstä tv:ssä ja radiossa sekä näkövammaisten kirjaston Celian lainauksista.

Huomaathan, ettei Sanasto-sopimus vaikuta kirjailijan ja kustantajan väliseen kustannussopimukseen eikä Sanasto-sopimus estä sinua sopimasta itse teostesi käytöstä.

Helpoin tapa solmia Sanasto-sopimus on tehdä se sähköisesti osoitteessa http://www.sanasto.fi/tekijalle/asiakkuus. Voit myös vaihtoehtoisesti pyytää lomakkeen toimistolta ja palauttaa sen Kirjailijaliittoon tai Sanastoon.

Lisätietoja: www.sanasto.fi

 

Lainauskorvaus

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvausta kirjojen lainaamisesta yleisistä kirjastoista – korvauksen suuruus perustuu lainausten määrään. Saadakseen korvausta kirjailijan tulee rekisteröityä lainauskorvauksen saajaksi ja lisätä teosluettelonsa Sanaston asiakkuusjärjestelmään.

Lisätietoja: www.sanasto.fi/tekijalle/asiakkuus

 

Kopiosto-valtakirja

Kopiosto valvoo liiton jäsenten tekijänoikeuksia, jotka koskevat valokopiointia ja digitaalista kopiointia sekä radio- ja televisio-ohjelmien nauhoitusta ja käyttöä. Kopiosto jakaa myös tekijöille tulevia suoria korvauksia, ns. hyvitysmaksuja.

Kopiosto-valtakirjan voi antaa kirjailijan ominaisuudessa vain yhdelle järjestölle. Jos olet antanut aiemmin Kopiosto-valtakirjan kirjailijan ominaisuudessa jollekin toiselle järjestölle, merkitse erikseen, että peruutat aiemmin antamasi valtakirjan.

Huomaathan, että vain Kopiosto-valtakirjan palauttaneet voivat saada Kirjailijaliiton apurahoja. Apurahat myönnetään liitolle maksetuista valokopiointikorvauksista.

Kopiosto-valtakirjan voi täyttää ja tulostaa verkossa, mutta se palautetaan postitse. Voit myös pyytää lomakkeen Kirjailijaliiton toimistolta.

Lisätietoja: www.kopiosto.fi.

 

Kopioston tekijänoikeussopimus

Kopioston valtakirjaa täydennetään uudella tekijänoikeussopimuksella. Täydennys koskee erityisesti kirjailijoita, joiden kirjoista on tehty tv-ohjelmia tai elokuvia. Sopimus vahvistaa tekijöiden asemaa ja tekee mahdolliseksi nykyistä laajemman korvausten keräämisen.

Tee uusi tekijänoikeussopimus Kopioston verkkosivuilla (sopimuksen tekeminen edellyttää verkkopankkitunnuksia) osoitteessa https://tekijanoikeussopimus.kopiosto.fi/tekijanoikeussopimus/ tai tulosta ja täytä lomake ja palauta se Kirjailijaliittoon. Voit myös pyytää lomakkeen Kirjailijaliiton toimistolta.

Lisätietoja: www.kopiosto.fi.

 

Teosto

Mikäli kirjailijalla on yksikin sellainen teos (runo, teksti, käännös), joka on sävelletty ja tallennettu tai julkisesti esitetty, kannattaa hänen liittyä Teoston asiakkaaksi. Teoston asiakkaaksi voi liittyä verkossa osoitteessa www.teosto.fi.

 

 

Kirjailijan eläketurva

Ammattikirjailijan eläketurva koostuu yrittäjäeläkkeestä, apurahansaajan Mela-eläkkeestä ja harkinnanvaraisesta valtion ylimääräisestä taiteilijaeläkkeestä.

 

Yrittäjäeläke

Koska kirjailijan työtä ei tehdä työsuhteessa, on siitä saataville tuloille otettava yrittäjän YEL-eläkevakuutus silloin kun tietty vuosituloraja ylittyy. Kirjailijan yrittäjätuloa ovat mm. tekijänpalkkiot, tekijänoikeuskorvaukset ja muut kirjailijan työstä saadut palkkiot. Eläkemaksu on noin 22 % työtulosta, ja se on verovähennyskelpoinen. Lisätietoja asiasta saat eläkevakuutusyhtiöistä sekä Kirjailijaliiton lakimieheltä.

 

Mela-eläke apurahakaudelle

Vähintään neljän kuukauden pituinen apurahatyöskentely vakuutetaan Maatalousyrittäjien eläkevakuutuslaitoksessa (Mela). Myel-vakuutusmaksu on pienempi kuin YEL-vakuutus, noin 11–14 % apurahan määrästä.

 

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

60 vuotta täyttänyt kirjailija voi hakea valtion ylimääräistä taiteilijaeläkettä. Opetusministeriö voi myöntää eläkkeen tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta taiteilijana.

 

Kirjailijan kuntoutus

Kirjailijat ovat olleet ammattikuntana vuodesta 2009 alkaen Kelan järjestämän lakisääteisen kuntoutustoiminnan piirissä. Kirjailijoille järjestetään tarpeen mukaan työkykyä ylläpitävää kuntoutusta, joka on räätälöity ammatin erityispiirteet huomioon ottaen. Kuntoutus on kirjailijoille ilmaista. Asiasta tiedotetaan tarkemmin jäsenkirjeissä.

 

Verotus

Verotuksessa kirjailijaa kohdellaan kuten palkansaajaa. Tulot ja vaadittavat vähennykset täytyy selvittää ja perustella tarkasti. Kirjailija voi vaatia vähennettäväksi työstään johtuvia tulonhankkimiskuluja, jotka voivat työn luonteen vuoksi olla hyvin moninaisia.

Kirjailijaliiton lakimies laatii vuosittain veromuistion, johon kootaan ohjeita veroehdotuksen tarkistamisen tueksi. Verotus kannattaa aina myös tarkistaa, erityisesti vähennysten ja apurahojen verotuksen osalta. Liiton lakimies auttaa mielellään jäseniä kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Saat Kirjailijaliitolta apua myös verosuunnitteluun. Jos kohdallesi sattuu esimerkiksi vuosi, jolloin apurahat, kirjallisuuspalkinnot ja myyntitulot kumuloituvat ja tulot nousevat, voit olla yhteydessä liiton lakimieheen. Palkinnoille voidaan hakea verovapaata statusta valtiovarainministeriöstä. Myös muut verotusta tasaavat toimenpiteet ovat mahdollisia.

 

Lukukeskus

Lukukeskus on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö. Valtakunnallisesti toimiva Lukukeskus välittää kirjailijaesiintymisiä, joista suurin osa suuntautuu kouluihin ympäri Suomen. Lisäksi Lukukeskus järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä sekä julkaisee kolmea kirjallisuusalan lehteä Vinskiä, Lukufiilistä ja Kiiltomatoa. Suomen Kirjailijaliitto on Lukukeskuksen perustajajäsen.

Lukukeskus ylläpitää kirjailijatietokantaa, josta löytyy kaunokirjailijoita, tietokirjailijoita, näytelmäkirjailijoita ja kääntäjiä sekä muita kirjallisuuden ammattilaisia. Kirjailijaesiintymiset sovitaan tämän tietokannan kautta. Liity tietokantaan ja lue lisää Lukukeskuksen välittämistä vierailuista osoitteessa www.lukukeskus.fi/kirjailijavierailut.

Yhteystiedot: lukukeskus@lukukeskus.fi, p. 09-774 6110.

 

Kirjailijaliiton toimisto

Liiton toimisto on avoinna arkisin klo 9-15, vierailuista kannattaa sopia etukäteen. Heinäkuussa toimisto on suljettu.

Toimiston henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Suomen Kirjailijaliitto ry

toimisto: Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki
Puh. 09 445 392
info@kirjailijaliitto.fi

kokoustila: Runeberginkatu 32 C 27, 00100 Helsinki