Rahastot


Liitolla on useita rahastoja, joiden tarkoituksena on tukea kirjailijoiden työtä sekä antaa kirjailijoille sosiaalista turvaa.

 

Liiton ylläpitämistä neljästätoista rahastosta myönnetään liiton apurahoja ja palkintoja, maksetaan avustusta jäsenille äkillisessä taloudellisessa ahdingossa, maksetaan jäsenten omaisille hautausavustus ja ylläpidetään kirjailijakoteja sekä virkistyskohteita. Lisäksi rahastoista tuetaan muun muassa liiton julkaisutoimintaa.

 

Eeva-Liisa Mannerin rahasto

Runoilija Eeva-Liisa Mannerin (1921-1995) nimikkorahastosta jaetaan palkintoja sekä annetaan apurahoja nuorille runoilijoille. Eeva-Liisa Mannerin tekijänoikeustulot ohjautuvat tähän nimikkorahastoon, ja rahaston tuotoilla ylläpidetään myös Eeva-Liisa Mannerin hautaa Kalevankankaan hautausmaalla Tampereella.

Eeva-Liisa Manner (1921-1995) Kuva: SKS KIA

Eeva-Liisa Manner (1921-1995)
Kuva: SKS KIA

 

Larin-Kyöstin rahasto

Kirjailija Larin-Kyöstin (1873-1948) kirjailijakotirahasto ylläpitää kirjailijakotia Larin-Kyöstin syntymäkaupungissa Hämeenlinnassa sekä kirjailijoiden kesävirkistyskohdetta Varkaudessa. Larin-Kyöstin tekijänoikeudet ovat testamentin nojalla Kirjailijaliitolla, joten rahastoon ohjautuvat myös Larin-Kyöstin tekijänoikeustulot. Larin-Kyöstin tekstejä on sävelletty runsaasti.

larin-kyösti

Larin-Kyösti (1873-1948) Kuva: SKS KIA

 

Anna-Maija Raittilan rahasto

Kirjailija Anna-Maija Raittilan (1928-2012) nimikkorahastosta jaetaan apurahoja runoilijoille ja lyriikan kääntäjille. Anna-Maija Raittilan tekijänoikeustulot ohjautuvat tähän rahastoon.

anna-maija-raittila

Anna-Maija Raittila. Kuva: Kirjapaja / Seppo J. J. Sirkka

 

Stipendirahasto

Stipendirahaston tuotoilla rahoitetaan apurahoja ja palkintoja sekä ylläpidetään liiton kirjailijakoteja. Rahasto koostuu useista yhdistetyistä rahastoista.

Palkintorahastoon on yhdistetty:

Werner Söderströmin rahasto
Häkli
Lallukka ja Kumpp:n rahasto
Aleksis Kiven rahasto
J.H. Erkon muistorahasto
Arvid Järnefeltin rahasto
Eino Leinon vanhempien rahasto
Eino Leinon rahasto
Otto Mannisen rahasto
Aino Kallaksen muistorahasto
Ralf Ahlströmin korkovarojen rahasto ja
Kirjallisen Työn rahasto

sekä muita rahastoja, joita ovat:
Kalle Kajanderin palkintorahasto
Werner Söderström Oy:n rahasto
Kustannus Oy Otavan rahasto
Arvi A. Karisto Oy:n palkintorahasto
F.O. Liliuksen testamenttirahasto
Suomalaisen kirjakaupan matka-apurahasto sekä
Iivo Härkösen muistorahasto