Oman arkiston ylläpito

wie binäre Optionen handeln


Kirjailijan oma arkisto on arvokas osa kulttuurihistoriaa.

top 10 binary options brokers 2014

Keskeisiä ohjeita arkistointiin

http://aquaweb-design.de/?debinary=Handel-mit-bin%C3%A4ren-Optionen-Mentor Handel mit binären Optionen Mentor

http://tripleinfo.net/?enbinary=binary-options-millionaires binary options millionaires

Henkilö- ja yhdistysarkistot tulee säilyttää yhtenä kokonaisuutena. Arkistoaineiston hajottaminen osiin vaikeuttaa tutkijoiden työtä, peittää asiayhteyksiä ja hämärtää kokonaisuuden hahmottamista. Kirjailijan ei esimerkiksi ole tarpeen yrittää rajata arkistonsa sisältöä koskemaan ainoastaan kaunokirjallista työskentelyä, vaan olennaista on säilyttää aineistoa laajasti kaikilta elämän aloilta. On mahdotonta tietää, mistä tulevaisuuden tutkijat ovat kiinnostuneita.

Aineiston luovuttaminen ei edellytä sen järjestämistä etukäteen, vaan asiasta huolehditaan kirjallisuusarkistossa. Halutessaan aineistoa voi alustavasti lajitella asiakokonaisuuksiksi SKS:n ryhmittelyohjeen mukaan. Oman arkiston toimittamisesta kirjallisuusarkistoon tulee sopia etukäteen – arkisto huolehtii kaikista aineiston siirtoon liittyvistä kuljetusmaksuista. Aineistosta tehdään toimituksen yhteydessä aina luovutussopimus, jossa voidaan sopia erikseen aineiston käyttöehdoista, kuten määräaikaisesta sulkemisesta.

Jos lahjoitettava aineisto on tallennettu muistitikuille, korpuille, kovalevyille tai muille sähköisille välineille, tulee asiasta olla erikseen yhteydessä kirjallisuusarkistoon: arkiston henkilökunta osaa antaa neuvoja siitä, missä muodossa aineisto kannattaa arkistoon luovuttaa. Kaiken kaikkiaan arkiston puoleen voi kääntyä kaikissa oman arkiston säilyttämistä sekä arkistojen luovuttamista ja järjestämistä koskevissa kysymyksissä. Kirjallisuusarkistossa arkistoaineistot säilyvät turvallisesti ja niiden käyttö on mahdollista myös tulevaisuudessa.

 

SKS:n ohjeet arkistoaineiston luovuttamisesta
Tietoa SKS:n arkisto- ja kirjastopalveluista

 

sks_nimi_vas_web_0